Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en de juistheid van de informatie op deze site. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Tribus.